praktický lekár
profil
MUDr. Tibor Hlavatý
profilslužbyordinačné hodinycenné radycenné radykontaktzaujímavé web-linky

profil

MUDr. Tibor Hlavatý
 MUDr. TIBOR HLAVATÝ
  
 Rok narodenia
      1966
 
 Vzdelanie
      1990 - promócia, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
      1993 - Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
      1995 - Špecializácia v odbore všeobecné lekárstvo
      2008 - Špecializácia v odbore všeobecné lekárstvo (EU kompatibilná)
      2013 - Špecializácia v odbore telovýchovné lekárstvo
      
 Prax
      1990 - 1996 : IV. Interná klinika LF UK, NsP Staré Mesto Bratislava
      1996 - trvá : Ambulancia praktického lekára, Bratislava
      1998 - trvá : lekár konzultant pre Úrad kanadského veľvyslanectva v Bratislave
      1999 - trvá : lekár konzultant pre Veľvyslanectvo SRN v Bratislave
      1999 - trvá : lekár konzultant pre United Nations Development Projects, Regionálne centrum v Bratislave
      1999 - trvá : firemný lekár pre PosAm, s.r.o., Bratislava
      2002 - trvá : lekár konzultant pre Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave
      2009 - trvá : lekár konzultant pre Gsell&Partners Gruppe, Luzern, Švajčiarsko
      2010 - trvá : lekár konzultant Hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava
      2011 - 2012 : lekár reprezentácie SR v hádzanej U18
      
 Pedagogické aktivity
      2015 - trvá : odborný asistent, Klinika telovýchovného lekárstva, Lekárska fakulta UK v Bratislave
      
 Vyznamenania, ocenenia
      "Rytier Radu hviezdy Talianska" štátne vyznamenanie Talianskej republiky udelené prezidentom G. Napolitanom
 
 Členstvo v odborných lekárskych spoločnostiach
      American Academy of Family Physicians
      Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
      Spoločnosť praktického a rodinného lekárstva
 
 Profesionálne záujmy
      interná medicína
      športová medicína
      
 Cudzie jazyky
      angličtina, taliančina, maďarčina, ruština
 

 

 

    Grafika: © MUDr. Ľuboš Kováč - CMS: Copyright ©2010-2022 Mgr. Rastislav Kevický